Disclaimer

Website

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Paradys Recreatie. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paradys Recreatie. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Paradys Recreatie met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin kan het voorkomen dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Paradys Recreatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Paradys Recreatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Paradys Recreatie aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door Paradys Recreatie worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen. Paradys Recreatie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

E-mail

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Paradys Recreatie sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Paradys Recreatie garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.